İnsan Kaynakları

  MASTAŞ'ta karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ortamda , "En değerli varlığımız insan kaynağımız" dır ilkesinden hareketle tüm çalışanlarımıza verimli bir biçimde çalışacakları , yaratıcılıklarını ortaya çıkarıcı bir ortam yaratma çabası içindeyiz. Mastaş olarak bizi biz yapan, özveriyle çalışan, yüksek değerlere sahip profesyonel çalışan kadromuzdur. Bu nedenle İnsan Kaynakları olarak görevimiz:

  - Ekip çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı, ve verimliliği sağlamak

  - Çalışanlarımızın, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen gelişme ve yeniliğe açık olmalarını sağlamak

  - Çalışanlarımızın kendi işiyle ilgili konularda sorumluluk almasına ve insiyatif kullanmasına olanak tanımak

  - Tüm yöneticileri insan kaynakları alanında uzmanlaştırmak , personel seçimlerinde İnsan kaynakları bölümüne ihtiyaç duymadan sürecin yürütülmesi

  - Doğru işe doğru insan politikamızı daimi kılmak

  - Çalışma Sistemimizin Korunmasını Sağlamak

  - Çalışma Koşullarının Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak

  - Çalışma Ortamındaki Eksiklikleri Gidermek

  - Çalışanlarımızın Perf ormansına Katkıda Bulunmak

  - İş Dağıtımında ve Ücretlendirmede Adil Olmak

  - Çalışkanlığı ve İş Üretme Becerisini Ödüllendirmek "Büyük başarılar büyük düşünen bireyler" tarafından gerçekleşir. Gelin, siz de bu hedefimize ortak olun!

  Hedefiniz gelişimse, sizinle aynı yoldayız!
  Mastaş'ın Türkiye?de ve uluslar arası pazarda lider marka olma vizyonuna ulaşmasında en önemli etkenlerden biri teknolojiyi, müşteri beklentilerindeki değişimi sürekli izleyen , yaratıcı, yenilikçi , farklılık yaratıcı ve bütün bunlarıişine yansıtarak şirketini ileriye götürecek yönetici ve liderlerin yetiştirilmesidir.

  Her birey kendi işinin lideridir? ilkesinden hareketle, çalışanların kendi potansiyelini ve gücünü fark etmesini sağlayacak ortamın oluşturulması , araştırıcı, sorgulayıcı bakış açısının kazanılması, zamanın değerinin bilincinde ,hedeflerini sürekli yenileyen , öğrenmeyi bir yaşam tarzı haline getiren ve böylece şirkete katkı sağlayan bireylerin kariyerlerinde farklı noktalara gelmesinin sağlanmasıdır.

  Her yıl Eğitim Birimimiz tarafından çalışanların bulundukları pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere ulaşabilmesi için Eğitim ihtiyaçları belirlenerek Eğitim Planı oluşturulmakta ve bu doğrultuda çalışanlarımıza şirket içinde veya şirket dışında yetkinliklerini artttırıcı, kişiliklerini geliştirici eğitimler düzenlenmektedir. Bu doğrultuda,

  - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin geliştirilmesi
  - Kalite bilincinin geliştirilmesi
  - Çalışanın becerisinin geliştirilmesi
  - Çalışma düzeninin sağlanmasının geliştirmesi
  - Üstün performansın yakalanmasının geliştirmesi
  - Genel çalışma prensiplerinin uygulanmasının geliştirmesi sağlanmaktadır.

  Çalışma Saatleri
  Normal çalışma süresi haftada 45 saattir. Mesai saatleri pazartesi-Cuma olmak üzere 08:30- 18:15 arasındadır. Fazla mesai çalışılması durumunda toplu iş sözleşmesine dayalı fazla mesai ücret uygulaması esas alınır.

  İzin Politikası
  1-5 yıl : 18 işgünü, 5-15 yıl : 22 işgünü, 15 yıl ve üzeri :26 işgünüdür. İzinler ağırlıklı olarak kış ve ilkbahar dönemlerinde kullanılır.

  Yemek ve Servis Hizmetleri
  Şirketimize yemek servisini sektörün öncü firmalarından Martaş sağlanmakta olup firma, şirketimiz tarafından düzenli aralıklarla denetimden geçmektedir. Hemen hemen her türlü semtlere servis hizmetimiz vardır.

  Sosyal Etkinlikler
  Mastaş çalışanlarına motivasyon kazandırıcı faaliyetler gerçekleştirme amacındadır. Bu amaçtan hareketle yapılan bazı etkinlikler şunlardır:
  - Çevre gezileri , kültürel etkinlikler
  - Sportif aktiviteler ( Futbol turnuvaları, masa tenisi turnuvaları )
  - Plaket ve ödül törenleri
  - Yemekli toplantılar
  - Doğumgünü kutlamaları

  Staj
  Başvuruları Staj başvurularının değerlendirilmeye alınması için internet sayfamızdaki staj başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Ön değerlendirmeden geçen başvurularla bizzat görüşülür ve staja kabul edilen öğrencilere e-posta veya telefon aracılığı ile geri bildirimde bulunulur.

  Lise Stajları
  MASTAŞ A.Ş. de lise stajyer başvuruları Haziran ayı içinde kabul edilir ve okul dönemi olan Eylül-Haziran ayları içinde gerçekleştirilir. Şirketimizde staj yapmak isteyen her öğrenci web sayfamızdaki Staj Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır.

  Üniversite Stajları
  MASTAŞ A.Ş. de üniversite stajyer başvuruları 15 Nisan - 15 Mayıs arasıdır. Şirketimizde staj yapmak isteyen her öğrenci web üzerindeki Staj Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. İnsan Kaynakları bölümü tarafından mayıs ayının sonunda değerlendirme yapılır. Üniversite staj dönemi Haziran, Temmuz, Ağustos ayları arasında gerçekleşir.

  Aşağıdaki formu doldurarak firmamıza iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru formunu doldururken CV yükle bölümünden ayrıntılı CV'nizi yüklemeniz gerekmektedir. CV'niz pdf uzantılı olabilir. CV eklenmemiş başvurular dikkate alınmayacaktır.

  Cv-ni Ekle

  Aday Personel Aydınlatma Metnini okudum.  Anladım. Kabul Ediyorum.www.kariyer.net  adresinden de başvuru yapabilirsiniz.

  Aşağıdaki formu doldurarak firmamıza staj başvurusunda bulunabilirsiniz. (Lütfen, bölüm detaylarını not kısmına yazınız. Ayrıca özgeçmişiniz var ise, yüklemenizi tavsiye ederiz.) Staj başvuru formu bir ön başvuru formu olup, bilgilerinizi gönderdikten sonra lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

  Cv-ni Ekle

  Aday Personel Aydınlatma Metnini okudum.  Anladım. Kabul Ediyorum.www.kariyer.net  adresinden de başvuru yapabilirsiniz.

Footer
Hakkımızda

1976’dan bu yana konforlu ve daha akıllı ısıtma çözümleri sunmak için çalışıyoruz.

Instagram