TRENRU
İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

MASTAŞ'ta karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ortamda , "En değerli varlığımız insan kaynağımız" dır ilkesinden hareketle tüm çalışanlarımıza verimli bir biçimde çalışacakları , yaratıcılıklarını ortaya çıkarıcı bir ortam yaratma çabası içindeyiz. Mastaş olarak bizi biz yapan, özveriyle çalışan, yüksek değerlere sahip profesyonel çalışan kadromuzdur. Bu nedenle İnsan Kaynakları olarak görevimiz:

- Ekip çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı, ve verimliliği sağlamak

- Çalışanlarımızın, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen gelişme ve yeniliğe açık olmalarını sağlamak

- Çalışanlarımızın kendi işiyle ilgili konularda sorumluluk almasına ve insiyatif kullanmasına olanak tanımak

- Tüm yöneticileri insan kaynakları alanında uzmanlaştırmak , personel seçimlerinde İnsan kaynakları bölümüne ihtiyaç duymadan sürecin yürütülmesi

- Doğru işe doğru insan politikamızı daimi kılmak

- Çalışma Sistemimizin Korunmasını Sağlamak

- Çalışma Koşullarının Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak

- Çalışma Ortamındaki Eksiklikleri Gidermek

- Çalışanlarımızın Perf ormansına Katkıda Bulunmak

- İş Dağıtımında ve Ücretlendirmede Adil Olmak

- Çalışkanlığı ve İş Üretme Becerisini Ödüllendirmek "Büyük başarılar büyük düşünen bireyler" tarafından gerçekleşir. Gelin, siz de bu hedefimize ortak olun!