TRENRU
Yağlı Panel Radyatör

Yağlı Panel Radyatör

Yağlı Panel Radyatör:

Yağlı Panel Radyatör | Bilgi

Vigo Elektrikli Manuel Panel Radyatörleri kaliteli soğuk çekilmiş saclardan 
üretilmiştir. Gövde içerisine yerleştirilen tüp ısıtıcılar sayesinde ısı transfer yağı ısıtılır. Isınan yağ radyatör içerisinde dolaşarak radyatörü dolayısıyla çevresindeki havayı ve bulunduğu ortamı ısıtır.

Kolayca taşınabilmeleri ve ısılarını uzun süre muhafaza edebilmeleri en büyük üstünlükleridir.

Vigo Manuel Panel Radyatörlerde kullanılan boya içerisinde insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde bulunmamaktadır.

Elektrikli Yağlı Panel Radyatör Model Seçimi
Model Tavsiye Edilen Isıtıcı Gücü (watt) Oda Alanı (m2)
EPR 5050 M20/E20 2000 12-24
EPR 5060 M25/E25
2500 15-30

Yukarıdaki tabloda dış ortam sıcaklığı 8-10 derece olarak alınmıştır.

Isı gereksinimi, dış alanın sıcaklık derecesine, odanın ısı yalıtımına, kapı açma/kapama sayısı gibi faktörlere bağlıdır. Konvektör Model Seçimi Tablosu’ndaki değerler ortalama şartlar için geçerlidir. Bu sebeple ısıtıcının gücüne karar verirken belirtilen faktörler dikkate alınmalıdır.

Cihazın Çalıştırılması
Elekrikli Panel Radyatör fişini topraklı prize taktıktan sonra; Açma / Kapatma düğmesinden cihazı açınız, ardından sıcaklık ayar termostatı ile sıcaklık ayarı yapabilirisiniz. Elektrikli Panel Radyatörünüz çalıştığı sürece uyarı ışığı yanacaktır.

Cihazın Kapatılması
Cihazı kapatmak için, önce açma / kapatma düğmesini kapalı konuma getiriniz , daha sonra dikkatlice fişten çekiniz.

Not: İlk kullanımda Elektrikli Panel Radyatörün uzun süre yatay durumda kalmış olması sebebi ile emniyetli kullanım için radyatörde bırakılmış olan hava boşluğunun çıkartılması gerekir. Hava boşluğunun radyatör yüzeylerine dağılmış olma ihtimaline karşı radyatörü öne-arkaya, sağa-sola hafif bir eğimle yatırıp bu şekilde 5-10 saniye tutunuz. Böylece radyatördeki hava boşluğu radyatörün üst kısmında toplanacak ve çalışma esnasında radyatör yüzeylerinde homojen bir ısı dağılımı oluşacaktır.

 

  • Yağlı Panel Radyatör
  • Yağlı Panel Radyatör
  • Yağlı Panel Radyatör

Yağlı Panel Radyatör | Teknik Bilgiler

 

Model Manuel Elektrikli Panel Radyatör
Tip EPR5050M20 EPR5060M25
Yükseklik            (mm) 570 570
Uzunluk              (mm) 507 707
Genişlik               (mm) 200 200
Ağırlık                  (Kg) 17 22
Elektrik Gücü     (Watt) 2000 2500
Gerilim                (V) 220 - 240 220 - 240
Frekans              (Hz) 50 - 60 50 - 60
Kablo Boyu       (mm) 1500 1500
Elektronik Oda Sıcaklık Kontrolü - -
Koruma Sınıfı I I
Su Sıçramasına Karşı Koruma (IP) IP24 IP24
Aşırı Sıcaklık Koruma Termostadı Var Var
Mekanik Termostat Kontrolü Var Var
Enerji Tüketim Göstergesi - -
Ortam Sıcaklığı Göstergesi - -

Garanti: 2 yıl

 

Yağlı Panel Radyatör | Garanti


1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.


2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.


3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.


4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.


5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.


6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

 

TS EN 60335-2-30

Müşteri Destek Hattı 0224 410 00 80