TRENRU
Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

Hedefiniz gelişimse, sizinle aynı yoldayız!
Mastaş'ın Türkiye?de ve uluslar arası pazarda lider marka olma vizyonuna ulaşmasında en önemli etkenlerden biri teknolojiyi, müşteri beklentilerindeki değişimi sürekli izleyen , yaratıcı, yenilikçi , farklılık yaratıcı ve bütün bunlarıişine yansıtarak şirketini ileriye götürecek yönetici ve liderlerin yetiştirilmesidir.

Her birey kendi işinin lideridir? ilkesinden hareketle, çalışanların kendi potansiyelini ve gücünü fark etmesini sağlayacak ortamın oluşturulması , araştırıcı, sorgulayıcı bakış açısının kazanılması, zamanın değerinin bilincinde ,hedeflerini sürekli yenileyen , öğrenmeyi bir yaşam tarzı haline getiren ve böylece şirkete katkı sağlayan bireylerin kariyerlerinde farklı noktalara gelmesinin sağlanmasıdır.

Her yıl Eğitim Birimimiz tarafından çalışanların bulundukları pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere ulaşabilmesi için Eğitim ihtiyaçları belirlenerek Eğitim Planı oluşturulmakta ve bu doğrultuda çalışanlarımıza şirket içinde veya şirket dışında yetkinliklerini artttırıcı, kişiliklerini geliştirici eğitimler düzenlenmektedir. Bu doğrultuda,

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin geliştirilmesi
- Kalite bilincinin geliştirilmesi
- Çalışanın becerisinin geliştirilmesi
- Çalışma düzeninin sağlanmasının geliştirmesi
- Üstün performansın yakalanmasının geliştirmesi
- Genel çalışma prensiplerinin uygulanmasının geliştirmesi sağlanmaktadır.