TRENRU
Ayak Isıtıcısı

Ayak Isıtıcısı

Ayak Isıtıcısı:

Ayak Isıtıcı | Bilgi
 
 
AYAKTA ISINMA KEYFİ
 
Artık ısınmaya ihtiyaç duyduğunuz anda ihtiyaç duyduğunuz kadar ısınacaksınız. Vigo Ayak Isıtıcılar, sahip oldukları eşsiz özellikleri ile yepyeni bir ısınma anlayışı getirecek.
 
Maksimum Güvenlik, Minimum Harcama
 
Tüm ürünlerinde olduğu gibi enerjinin en yüksek verimlilikte kullanımını öngören Vigo, ısınırken fatura düşünme derdini de bitiriyor.
 
Tüm diğer Vigolar'da olduğu gibi yeni Vigolar'da da güvenlik en öncelikli etken. Ürünlerde, devrilme emniyeti, su geçirmeme, aşırı ısınmada otomatik kapanma gibi güvenlik önlemleri bulunuyor.
 
Vigo, tüm yaşam alanları için yatırım maliyeti gerektirmeyen, enerjiyi %100 verimlilikte kullanan, montajı ve kullanımı kolay, taşınabilir, konforlu, ekonomik ve estetik ısınma çözümleri sunuyor.
 
ELA 250 Ayak Isıtıcı
 
* Kendiliğinden kapanıp açılabiliyor.
* 60 dk. kullanılmadığında otomatik olarak kapanıyor, tekrar dokunulduğunda yeniden çalışmaya başlıyor.
* İlk açılışta “turbo mod”da çalıştırılırsa 8 saat çalışıp, sonra düşük moda geçer, hala kullanılmıyorsa bir saat sonra kapanır.
* 2’li emniyet sistemi var. 
* Yangın ve elektrik çarpmalarına karşı tam korumalı.
* Su geçirmez. 
* Aşırı ısınma durumunda kendini kapıyor. (65 dereceden sonra ısıyı kesiyor)
* Çıplak ayakla basılmamalı.
* Kumandalı ve kumandanın kullanımı oldukça basit.
* Açıldıktan sonra üzerine basılmadıkça çalışmaz.
* 3 kademede çalışabiliyor.
* Sessiz çalışıyor.
* Koku yapmıyor.
* Üzerinde rahatlıkla ayakta durulabilir.
* Özel bir alt yapıya ve iç yüzeye sahip. Bu sayede çok dayanıklı.
 
  • Ayak Isıtıcısı
  • Ayak Isıtıcısı
  • Ayak Isıtıcısı
  • Ayak Isıtıcısı
  • Ayak Isıtıcısı
  • Ayak Isıtıcısı
  • Ayak Isıtıcısı

Ayak Isıtıcı | Isı Çıkışları ve Ağırlık

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
TIP ELA 250
EN                                                                                                   mm 500
BOY                                                                                                mm 700
DERİNLİK                                                                                     mm 40
AĞIRLIK                                                                                         kg 7,36
ELEKTRİK GÜCÜ                                                                         W 250
GERİLİM                                                                                         V 220
AKIM                                                                                               A 1,13
FREKANS                                                                                      Hz 50
KABLO BOYU                                                                               m 1,8
KORUMA SINIFI 1
VARLIK ALGILAMA ÖZELLİĞİ Var
AŞIRI SICAKLIK KORUMA TERMOSTATI Var
SU SIÇRAMASINA KARŞI KORUMA                                      ( IP ) IP24
RENK SEÇİMİ                                                                              ( X ) Gri
   
   
   
   

 

• Ayak Isıtıcıları’nın gerilimi 220V‘a ayarlanmıştır. Bu bakımdan ayak ısıtıcısını sadece belirtilen gerilimdeki alternatif akım (AC) ile kullanınız.

Ayak Isıtıcısı’nı mutlaka topraklı prizde kullanınız. Topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkabilecek zarar ve kazalardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

• Ayak Isıtıcısı’nı kullanma kılavuzunda belirtilen kurallara uygun şekilde kullanınız. Daima ısıtıcınızı yere yatay pozisyonda ve elektronik gösterge paneli üstte kalacak şekilde kullanınız. Dikey ya da ters şekilde asla kullanmayınız.

• Ayak Isıtıcısı’nı uzun süre çalıştırmadığınız zamanlarda ve temizlik öncesi fişini prizden çıkarınız.

• Ayak Isıtıcısı kablosunu hareketin yoğun olduğu alanlardan uzak tutunuz. Aksi halde kişilerin takılıp düşmesine sebebiyet verebilir.

• Ayak Isıtıcısı’nı taşıma ve kullanım sırasında darbe ve çarpmalara karşı koruyunuz.

• Ayak Isıtıcısı’nı ayak ısıtma amacı dışında kullanmayınız. Üzerine bez koymayınız, örtmeyiniz.

• Ayak Isıtıcısı’nın üzerine terlik ya da ayakkabı ile basınız, çıplak ayak ile basmayınız ve ısıtıcı üzerine oturmayınız.

• Ayak Isıtıcısı’nı yanıcı ve parlayıcı maddelerin (gaz, benzin ve diğer yanıcı maddeler) kullanıldığı ve depolandığı alanlarda kullanmayınız.

• Ayak Isıtıcısı’nı ıslak veya nemli zemin üzerinde kullanmayınız, sıvı içerisine daldırmayınız veya cihazın içerisine sıvı girmesine engel olunuz. Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Ayak Isıtıcısı fişli kablosunu olabilecek gerilme ihtimallerine karşı paylı bırakınız. Cihazınızın kablosundan çekerek fişi prizden çıkarmayınız.

• Ayak Isıtıcıyı yağlı, kaygan ve ıslak zeminlerde kullanmayınız.

• Ayak Isıtıcıyı yağlı ayakkabı ile ayakta kullanmayınız.

• Ayak Isıtıcının altına palet, sehpa vb. bir altlık koymayınız.

• Önünde Ayak Isıtıcı bulunan makinalar yaklaşırken dikkatli olunuz. 

• Ayak Isıtıcısı’nı asla ıslak elle çalıştırmayınız. Cihazı çalıştırmadan, cihazın düğmelerine basmadan veya prize dokunmadan daima ellerinizin kuru olmasına dikkat ediniz.

• Bu cihaz güvenlikleri, yetkili bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazın nasıl kullanılacağına dair gerekli talimatları almadıkları sürece fiziksel, duyusal ya da ruhsal açıdan kısıtlı yeteneklere sahip ya da deneyimleri ve/veya bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) için üretilmemiştir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

• Ayak Isıtıcısı’nı şebeke bağlantısı için kullandığınız uzatma kablosu, zaman ayarlayıcı vb. elemanların uygun akım değerlerinde olanlarını kullanınız.

• Ayak Isıtıcısı’nı kağıt, kumaş vb. yanıcı malzemelerden uzak tutunuz.

• Ayak Isıtıcısı’nı taşımadan önce düğmesini kapatıp fişten çektikten sonra soğumasını bekleyiniz. Cihaz soğuduktan sonra taşıma işlemini yapınız.

• Ayak Isıtıcısı’nın kablosunu halı veya kilimlerin altlarında tutmayınız.

• Aynı prize bağlı olarak birden fazla cihazı bir arada kullanmayınız.

• Ayak Isıtıcısı kullanım esnasında ısınır. Yanmaktan korunmak için sıcak yüzeylere temastan kaçınınız.

• Cihazı küvet, lavabo, duş ve havuz yakınında kullanmayınız.

• Ayak Isıtıcısı’nı kullanırken mevcut yasalarla belirlenmiş yangın güvenlik kurallarına uyunuz. Cihazın perde vb. eşyalar ile arasında en az 1 mt mesafe olmasına dikkat ediniz.

• Ayak Isıtıcısı şebeke kablosu (fişli kablo) değişmesi gerektiğinde 10 A, 250 Volt 1,8 m (IEC13) teknik özelliklere sahip fişli bir kablo ile değiştiriniz. Değişim konusunda mutlaka yetkili bir elektrikçiye danışınız.

• Ayak Isıtıcısı’nda meydana gelebilecek bir arıza durumunda VİGO Müşteri Hizmetleri’ne başvurunuz. Bu esnada cihazınızı çalıştırmayın.

• Isınan, koku yapan ve korozyona uğramış prizleri derhal değiştiriniz ve şüpheli durumlarda mutlaka yetkili bir elektrikçiye danışınız.

• Ahşap ve tekstil esaslı (halı, kilm vb.) zeminlerde kullanmayınız. 

 


 

 

Ayak Isıtıcı | Garanti

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.


2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.


3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.


5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.


6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

ISO9001:2015   EN 60335-1:2012, EN 60335-2-81:2003

Müşteri Destek Hattı 444 5 427